Velkommen til Odal SK

Odal SK ble stiftet 10. januar 2010 og er klubben for syklister i Odalen.
Vi er organisert under Norges Cykleforbund og har som visjon å forene alle som sykler alene, i små eller store grupper til felles sykkelaktiviteter.


Odal SK årsmøte 2022Vi gjennomfører årsmøtet i Sør-Odal Rådhus, mandag 27. mars fra kl. 19:00. Vi prøver å få booket kantina som møterom. Hvis dette ikke går har vi allerede booket klart møterom 'Korsmo'.

Agenda
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
5. Vedta idrettslagets budsjett.
6. Behandle idrettslagets årsmelding
7. Behandle innkomne forslag og saker (post@odalsk.no).
8. Fastsette neste års medlemskontingent.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg. Roller som er på valg: Leder, Nestleder, Sekretær, 2 stk Styremedlem, Varamedlem.
Årsmøte slutt...

(Fritt ord til slutt)

Dokumenter:
Balanse -2022 sammenlignet med forrige år
Resultatregnskap - 2022 sammenlignet med 2021
Resultatregnskap - 2022 sammenlignet med budsjett
Revisjonsberetning Odal Sykleklubb 2022
Budsjett 2023 - forslag
Årsberetning Odal SK 2022
Odal Sparebank MAPEI
BikeFitStudio DekkTeam
EUROSPAR Mekonomen
sport 1 Skarnes Sulland Gruppen
UKKESTAD SKO OG KLÆR SAND VEFLEN ENTREPENØR AS

Ønsker du mer informasjon om Odal SK og våre aktiviteter og sysler henviser vi til vår Facebook-side. Der vil du finne mer informasjon om hva klubben driver med, bl.a. fellesturer og andre hendelser. Odal SK har også opprettet en egen forumside for sine medlemmer. Denne finner du under Facebook-siden vår.

Ønsker du å bli medlem i Odal SK? Send en epost med fullt navn, adresse og fødselsdato til post@odalsk.no

Ønsker du helårslisens? Les mer på EQ timing sine sider.

God sykkeltur! Hilsen Odal SK