Odal Sykleklubb

Velkommen til Odal Sykleklubb. Klubben for syklister i Odalen!


Odal SK innbyr til årsmøte onsdag 15. februar 2017 kl. 18:00 på Tronbøl Grendehus, Skarnes

 
Agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg
Meld ifra om innkomne saker til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Årsmøte ferdig...
Fritt ord til slutt