Odal Sykleklubb

Velkommen til Odal Sykleklubb. Klubben for syklister i Odalen!


Nå har vi endelig fått sendt ut fakturaer for medlemskontingenter 2017 gjennom epost-adressene vi har registrert på våre medlemmer. De som var i familiemedlemskap i fjor vil kunne få en epost per familiemedlem, men ser man på fakturaen så ser man at det gjelder det samme - sørg for at dere betaler bare én gang. Sjekk også at familierelasjonene er riktige på fakturaen (se nederst på fakturaen - hvert medlem skal være navngitt). De vi ikke har epost-adresse på vil få fakturaen i posten. Fakturaer som ikke er betalt innen 14 dager vil vi sende på nytt gjennom vanlig post (hvis man ikke har gitt beskjed om at man vil melde seg ut).