Vi i Odal SK er stolte av vår klubbdrakt og ønsker selvfølgelig at medlemmene bruker den, både på ritt og under trening, men det er til slutt hvert enkelt klubbmedlem selv som bestemmer når man vil bruke klubbdrakta - på trening eller ritt. Unntatt hvis du har innløst helårslisens!!!

Hvis du har helårslisens for en sesong gjelder NCF sine regler (Norsk Cycleforbund). Kort fortalt er det slik at man da plikter å bruke klubbdrakta på ritt, og hvis man ønsker å omgå den regelen må man søke klubben om unntak per ritt. Man kan heller ikke omgå denne regelen ved å kjøpe engangslisens for et ritt hvis man allerede har innløst helårslisens.

Klubben/styret vurderer slike søknader fortløpende. Se her for søknadsskjema.